Kawasaki Versys 1000 SE

Enduro

Preis pro Tag: 159,00 EUR
Preis pro Kilometer: 0,60 EUR
Preis pro Wochenende: 379,00 EUR
Freikilometer: 600 km
159.- Tag 300 km frei
379.- Wochenende 600 km frei
Mehrkilometer 0,60.-
500.- Kaution in bar erforderlich.
Vollkaskoversichert mit 1000.- SB